Aktualności

Przedłużamy konkurs wniosków!
  • Dodane przez: Morena
  • 2018-02-02
Zadecydowaliśmy o przedłużeniu terminu składania wniosków w bieżącej edycji Funduszu Młodzieżowego. Wnioski można będzie składać do 14 lutego b.r. do godziny 13:00.

W związku z przesunięciem terminu składania wniosków, pozostałe daty również częściowo ulegają zmianie.

Wyniki oceny formalnej zostaną ogłoszone do dnia 19 lutego b.r. W przypadku negatywnej oceny formalnej poprawki można złożyć do dnia 21 lutego b.r. włącznie. Wyniki oceny merytorycznej zostaną ogłoszone do dnia 23 lutego b.r. W obu przypadkach wyniki opublikowane na stronie www.funduszmlodziezowy.pl. Zwycięskie grupy zostaną poinformowane również telefonicznie lub/i mailowo.

W dniach od 26 do 28 lutego b.r. odbędą się spotkania informacyjne dla opiekunów zwycięskich projektów.
Podczas spotkań odbędzie się podpisywanie umów z opiekunami. Przypominamy, że realizator ma obowiązek być obecnym na jednym z przeprowadzanych spotkań. W przypadku niemożliwości wzięcia udziału w ww. wydarzeniu projekt grupy zostanie skreślony z listy dofinansowanych, a jego miejsce zajmie kolejny projekt zgodnie z ilością punktów otrzymanych w ocenie merytorycznej.

Przekazanie środków na realizację projektów rozpocznie się 5 marca b.r.
Planowane działania mogą odbywać się między 5 marca, a 15 kwietnia b.r.
Rozliczenie dotacji następuje w ciągu 14 dni od zakończenia działań, ale nie później niż do 20.04.2018 do godziny 15:00


Wskazówki dotyczące składania wniosków

 
Chcemy również Was uczulić na sposób uzupełniania treści wniosków. Dotujemy przede wszystkim projekty, które mogą mieć realny wpływ na lokalną społeczność, w całości są przygotowane przez młodzież i zakładają realizację poprzez działanie. Nie finansujemy zakupu środków trwałych i wyposażenia, które nie jest merytorycznie uzasadnione. Przykładowo: dofinansowania nie otrzyma projekt, w którym zgłoszony został jedynie zakup notebooka do kącika bibliotecznego. Zależy nam na tym, aby młodzież wykazała się inicjatywą działania, a cele były dobrze sformułowane. (Zakup sam w sobie nie jest celem).

Zachęcamy do ponownego przejrzenia wysłanych przez Was wniosków (można to zrobić za pośrednictwem konta lidera, zakładka „Dokumenty – Pobierz - Wniosek (1)” i zgłoszenie nam ewentualnych poprawek.

Niezbędne do zaakceptowania wniosku jest również wypełnienie wszystkich pól formularza. Proszę zwrócić uwagę zwłaszcza na pole Osoba kontaktowa (opiekun/lider)

Wszystkie powyższe informacje zawarte są w nowej wersji regulaminu dostępnego na naszej stronie. Wkrótce przedstawimy Wam również nową – ulepszoną kartę oceny formalnej i merytorycznej.

Jeśli jeszcze nie złożyłeś wniosku... nic straconego! Czekamy na Ciebie do 14 lutego!