Aktualności

Zapisy na warsztaty Funduszu Młodzieżowego - czerwiec 2018
  • Dodane przez: Morena
  • 2018-06-12
WARSZTATY TWORZENIA I ZARZĄDZANIA PROJEKTEM MŁODZIEŻOWYM

Informacje ogólne:
1. Warsztaty odbywają się w szkole w godzinach 8:30-14:30 w sali z rzutnikiem. 
2. Osoby prowadzące warsztaty to wykwalifikowani trenerzy. Podczas zajęć może, ale nie musi być obecny nauczyciel. 
3. Grupa uczniów biorąca udział w warsztatach to od 18-22 osób, z czego przynajmniej 80% to uczniowie po raz pierwszy biorący udział w zajęciach
4. W jednym dniu w szkole mogą się odbywać równocześnie warsztaty dla dwóch grup, ale wiąże się to z udostępnieniem dwóch sal, w których jest rzutnik. Dodatkowo, chęć zorganizowania takich podwójnych warsztatów należy zgłosić mailowo na adres dr@morena.org.pl (termin można wstępnie zarezerwować). 
5. W trakcie zajęć przewidziany jest catering.
6. Uczestnicy warsztatów muszą najpóźniej 5 dni przed zajęciami oddać koordynatorowi warsztatów Dorocie Ronżewskiej dokumenty zgody na udział (dotyczy uczestników, którzy jeszcze nie brali udziału w działaniach w ramach projektu RKPP). Dokumenty generowane są przez system, do którego uczniów dodaje szkoła, otrzymują oni swoj login i hasło i mogą następnie uzupełnić swoje pełne dane i wygenerować dokumenty. W profilu ucznia znajdzie się informacja o dostępnych dla niego wydarzeniach oraz o tym, że wziął udział w warsztatach. 
7. Po warsztatach w przeciągu tygodnia do szkoły dostarczane są certyfikaty potwierdzające udział ucznia. 

Zapisy na warsztaty
1. Nauczyciel organizujący warsztaty w swojej szkole wybiera termin poprzez wpisanie numeru szkoły i zaznaczenie interesującego go dnia w systemie doodle (nie trzeba nigdzie się logować).
SYSTEM WYBORU DATY
2. Jeżeli w warsztatach mają uczestniczyć dwie grupy równocześnie to kontaktuje się z koordynatorem warsztatów pod adresem e-mail dr@morena.org.pl
3. Po wyborze daty i ewentualnym uzgodnieniu większej ilości uczestników Nauczyciel wypełnia elektronicznie formularz ze szczegółami zgłoszenia.
SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
4. Koordynator przesyła szczegóły szkolenia do Nauczyciela w terminie do 5 dni od dnia zgłoszenia. 

Uwagi i wątpliwości
Jeżeli jakikolwiek punkt w informacjach ogólnych bądź systemie zapisów jest niejasny proszę o kontakt pod adresem e-mail dr@morena.org.pl